X
تبلیغات
زولا

تشخیص عدد صحیح وارد شده اول است یا خیر.


برنامه ای که جایگشت دو عدد را محاسبه میکند.


برنامه ای که فاکتوریل عدد مورد نظر را محاسبه میکند.