X
تبلیغات
رایتل

این برنامه با گرفتن عدد روز نام روز را نمایش میدهد:


این برنامه ابتدا تعداد اعداد را از شما میخواهد و بعد از آن با وارد کردن اعداد میانگین آن ها را نمایش میدهد:


این برنامه اعداد 1 تا 50 را زیر هم نمایش میدهد:


این برنامه خروجی ستاره ها به صورت مثلث قایم الزاویه را نمایش میدهد:


این برنامه با گرفتن حروف کد اسکین آن را نمایش میدهد: